Добре дошли на официалния сайт
на 44. СУ "Неофит Бозвели"

Обучения на ученици от 44.СУ в полигона за превенция на бедствия и аварии в Панчарево

20230920_104727

На 20 и 21.09 четвъртокласниците от нашето училище проведоха обучение на полигона на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община в Панчарево. Има още

Родителски срещи

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с провеждането на родителски срещи на:

26.09.2023 г.  – I смяна

27.09.2023 г. – II смяна

На 26.09.2023 г. /вторник/ и 27.09.2023 г. /сряда/  учебните часове за двете смени ще се проведат с намалено времетраене: 

  • Начало на учебните часове за първа смяна: 07:30 ч.; край – 12:10 ч.;
  • Начало на учебните часове за втора смяна: 12:20 ч.; край – 17:00 ч.

 

 

Прием в VIII клас – класиране

Във връзка с обявеното свободно място в VIII клас – паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки, с интензивно изучаване на английски език“, комисия назначена със заповед на директора на 44.СУ, разгледа постъпилите документи и класира ученика К.А.М.

В срок до 16.00 ч. на 01.09.2023 г. ученикът трябва да се запише, представяйки оригинал на свидетелство за завършен 7.клас.

На вниманието на заинтересованите лица

Ръководството на 44. СУ “Неофит Бозвели” Ви информира, че към 30.08.2023 г. има 1 (едно) свободно място за прием на ученици в VIII клас – паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки, с интензивно изучаване на английски език“. Документи се приемат до 15:30 ч. на 31.08.2023 г. Обявяване на класирането до 10:00 ч. на 01.09.2023 г. Записване на класирания ученик до 16:00 ч. на 01.09.2023 г.

На вниманието на родители и ученици

Уважаеми ученици и родители,

През I-ви учебен срок учебните занятия ще се провеждат, както следва:

I смяна

I-VI клас    •    VIII б клас    •     XII б клас

II смяна

VII клас    •    VIII a клас    •    IX-XI клас    •    XII a клас

 

СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА ЗАПИСАНИТЕ В I КЛАС УЧЕНИЦИ

Уважаеми родители,

На 11.09.2023 г. /понеделник/ от 18:00 ч. ще се проведат срещи с родителите на първокласниците по паралелки, както следва:

I А – к. 105 (зелена стая)

I Б – к. 106 (лилава стая)

I В – к. 107 (розова стая)

I Г – к. 108 (синя стая)

Очакваме Ви!

Учебници и учебни помагала, необходими на учениците от прогимназиален и гимназиален етап на обучение за учебната 2023/2024 г.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

V клас        VI  клас       VII клас

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

XI клас             XII клас

За учениците от VIII-X клас информация ще бъде предоставена на по-късен етап предвид необходимостта от уточнения, свързани с обучението им по иновативния модел 1:1.

За учебни предмети, за които не е посочена информация, такава ще бъде предоставена след допълнителни уточнения с учителите по предмета.