Резултати

Резултатите от НВО за VІІ клас могат да бъдат проверени на следния адрес:   http://7klas.mon.bg/